Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

decoorkowa
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viabezsenna bezsenna
decoorkowa
8089 ec37
Reposted fromcalifornia-love california-love viaalamas alamas

May 12 2017

decoorkowa
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

April 30 2017

decoorkowa
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaweruskowa weruskowa

April 21 2017

decoorkowa
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
decoorkowa
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
decoorkowa
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaperseweracje perseweracje

March 23 2017

decoorkowa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaaimiak aimiak
decoorkowa
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viabederektorem bederektorem
decoorkowa
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaananana ananana
decoorkowa
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viarosses rosses
decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

March 22 2017

decoorkowa
Reposted frominpassing inpassing viaIriss Iriss

June 29 2015

decoorkowa
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
I already said too much. I already shared too much, and I want all my secrets back. I hate getting close to people these days, I always regret sharing too much, caring too much, doing too much, feeling too much.
— Unknown (via hadaes)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaweruskowa weruskowa
decoorkowa

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viarational rational
decoorkowa
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

June 22 2015

decoorkowa
5158 5503
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl