Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

decoorkowa
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabigevilgrin00 bigevilgrin00

December 14 2019

decoorkowa

December 12 2019

decoorkowa

December 10 2019

decoorkowa
0050 ee0b
Reposted fromkarahippie karahippie viauaremyheaven uaremyheaven

December 09 2019

decoorkowa
1221 955c 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
decoorkowa
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaicantsleepatnight icantsleepatnight
decoorkowa
decoorkowa
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
decoorkowa
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudi kudi
decoorkowa
7166 38f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame

December 08 2019

decoorkowa
1576 94f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
decoorkowa
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viafeniculum feniculum
decoorkowa
decoorkowa

December 06 2019

decoorkowa
6289 b922 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
decoorkowa
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaDaisy88 Daisy88

December 01 2019

decoorkowa
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
decoorkowa
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
decoorkowa
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSidhe Sidhe
decoorkowa
0964 444b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSidhe Sidhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl