Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

6115 3619
Reposted frombun bun viagabunia gabunia
decoorkowa

November 27 2017

decoorkowa
2344 11ad
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianiskowo niskowo

November 23 2017

decoorkowa

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaweruskowa weruskowa

November 22 2017

decoorkowa
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby vianiebieskieoczy niebieskieoczy

November 20 2017

decoorkowa
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaSurvivedGirl SurvivedGirl
decoorkowa

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

November 18 2017

decoorkowa
3771 63f6 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakudi kudi

November 12 2017

decoorkowa
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

November 11 2017

decoorkowa
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viametka metka
decoorkowa
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viametka metka

November 10 2017

2899 c73e
Reposted frombrumous brumous viaweruskowa weruskowa

November 09 2017

7538 c5cc 500

November 07 2017

3650 b8ad 500
Reposted fromdivi divi viatrespass trespass

November 06 2017

decoorkowa
Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.
Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viabezkonserwantow bezkonserwantow

October 29 2017

decoorkowa
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaspokodama spokodama

October 28 2017

decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viaszszsz szszsz
When it’s over, leave. Don’t continue watering a dead flower.
— stuff that took me a while to understand #3 (via thatkindofwoman)
Reposted fromkattrina kattrina viabatgirl batgirl
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viaszszsz szszsz
decoorkowa
6033 124c 500
Reposted fromeklaisog eklaisog viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl