Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

decoorkowa
Kiedyś pewien mężczyzna, na którym szalenie mi zależało, dał mi najbardziej spektakularnego kopa wszechczasów. Dużo dla niego poświęciłam, miałam już wizję pięknej przyszłości i absolutnie, ale to absolutnie nie chciałam przyjąć do wiadomości, że mi tak nagle dziękuje, że wybacz, maleńka, ale to jest już koniec i nie ma już nic. Wciąż nalegałam więc na spotkania, jak idiotka ignorując proste komunikaty, że on jest zwyczajnie na nie. W końcu wypaliłam, że ile można nie mieć dla mnie czasu, że przecież powinien w końcu go znaleźć. I wiecie, co usłyszałam? „To może zrozum, że to nie kwestia czasu, a priorytetów”. Taki trochę beton na twarz. Policzek, po którym nie masz ochoty się podnieść. Ale i jedna z najcenniejszych lekcji, jakich mi kiedykolwiek udzielono. Dlatego pamiętaj i Ty. Wszystko jest kwestią priorytetów.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromparafina parafina viaweruskowa weruskowa

February 24 2018

1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoticeable noticeable
decoorkowa
Reposted frombluuu bluuu vianables nables
decoorkowa
decoorkowa
decoorkowa
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaIriss Iriss

January 21 2018

decoorkowa
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaempathetic empathetic
decoorkowa
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
5210 dad3 500
Reposted fromAlcea Alcea viaxvcth xvcth
decoorkowa
0099 1bd7

Pierrot le Fou
Reposted fromiblameyou iblameyou viaspokodama spokodama

January 18 2018

decoorkowa
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

January 13 2018

decoorkowa
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa

January 12 2018

decoorkowa
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaweruskowa weruskowa

January 03 2018

decoorkowa
decoorkowa
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viaweruskowa weruskowa

December 18 2017

decoorkowa
1758 67d2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweruskowa weruskowa

December 17 2017

decoorkowa
9752 b3b6
Reposted fromels els viatulele tulele
decoorkowa
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix

December 02 2017

6115 3619
Reposted frombun bun viagabunia gabunia
decoorkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl