Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

decoorkowa
2045 9399 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoskonalosc niedoskonalosc
decoorkowa
2758 d1fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
decoorkowa
Z impetem naprzód. Oto moje nowe motto. Niczego nie żałować. I nie oglądać się za siebie.
— Gayle Forman
decoorkowa
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
decoorkowa
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viausmiechprosze usmiechprosze

October 10 2019

decoorkowa
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viaawaken awaken
decoorkowa
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viapannakies pannakies
decoorkowa
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapannakies pannakies
decoorkowa
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viabirke birke
decoorkowa
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaweruskowa weruskowa

October 08 2019

decoorkowa
Gdy stajemy się zdrowsze i bardziej zrównoważone, automatycznie pociągamy zdrowszych i bardziej zrównoważonych mężczyzn. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viasgrialux3 sgrialux3

October 06 2019

October 04 2019

decoorkowa
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
decoorkowa
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
decoorkowa
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa

September 30 2019

decoorkowa
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88

September 17 2019

decoorkowa
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
decoorkowa
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl