Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

decoorkowa
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo

October 17 2017

decoorkowa
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viamems mems
decoorkowa
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea vianayantara nayantara

October 15 2017

decoorkowa
8391 1768
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 14 2017

decoorkowa
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
decoorkowa
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaoutofmyhead outofmyhead

October 11 2017

decoorkowa
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viarejka rejka

October 10 2017

6875 e898 500
decoorkowa
6505 5a17
decoorkowa
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiskowo niskowo
decoorkowa
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vialittlemouse littlemouse
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viapannakies pannakies

October 08 2017

decoorkowa
decoorkowa

October 03 2017

decoorkowa
7760 f2fa 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo

September 30 2017

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaSkydelan Skydelan

September 29 2017

decoorkowa
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viadancingwithaghost dancingwithaghost
decoorkowa
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
decoorkowa
5260 c886 500
Reposted fromszatanista szatanista viaxer xer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl