Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

decoorkowa
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
6384 4e6c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaweruskowa weruskowa

September 12 2018

decoorkowa
decoorkowa
1313 54ad 500

September 11 2018

decoorkowa
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna viaweruskowa weruskowa

August 17 2018

decoorkowa

August 16 2018

decoorkowa
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viablocked blocked
decoorkowa
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
decoorkowa
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viairmelin irmelin
decoorkowa
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie

August 06 2018

decoorkowa
Reposted fromnosmile nosmile viadzieciak12 dzieciak12

August 01 2018

decoorkowa
decoorkowa
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakropq kropq

July 31 2018

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaweruskowa weruskowa
0549 ccaa 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaweruskowa weruskowa

July 16 2018

decoorkowa
3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies

July 11 2018

decoorkowa
8637 b1a0
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 05 2018

decoorkowa
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatake-care take-care
decoorkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl