Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

decoorkowa
8806 041d
decoorkowa
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia

January 16 2020

decoorkowa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via10pln 10pln
decoorkowa
3999 feb7 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
decoorkowa
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagood-life good-life

January 13 2020

decoorkowa
4576 e5ef 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viarosses rosses
decoorkowa
5566 c3eb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahagis hagis
decoorkowa
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
decoorkowa
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viadoubleespresso doubleespresso

January 12 2020

decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viaaimiak aimiak
decoorkowa
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
decoorkowa
9995 9de2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
decoorkowa
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viakomplikacja komplikacja
decoorkowa
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalinovo malinovo
decoorkowa
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabrianmay brianmay
decoorkowa
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
decoorkowa
1360 912d 500
decoorkowa
2610 3d6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa
decoorkowa
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaweruskowa weruskowa

January 11 2020

decoorkowa
8446 561f 500
Reposted frompiehus piehus viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl