Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

decoorkowa
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaDaisy88 Daisy88
decoorkowa
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy vianiskowo niskowo
decoorkowa
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainsanedreamer insanedreamer
decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

February 13 2020

decoorkowa
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos vialajla lajla
decoorkowa
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
decoorkowa
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMsChocolate MsChocolate
decoorkowa
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate

February 12 2020

decoorkowa
5465 85d9
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viapyotrus pyotrus
decoorkowa
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapyotrus pyotrus
decoorkowa
2174 6dcb 500
Reposted fromexistential existential viaxer xer
decoorkowa
Bycie z kimś na siłę lub bo tak "wypada", to... zupełnie tak jakbyśmy poszli do sklepu zoologicznego z zamiarem zakupu złotej rybki. Na miejscu okazuje się, że wymarzonej przez nas ryby nie ma. Po głębszym zastanowieniu decydujemy się na jaszczurkę, a następnie trzymamy ją w akwarium, uczymy pływać i karminy karmą dla rybek. Głupie, prawda? Nawet gdy w danym momencie nie ma w zoologicznym złotej rybki, to przecież w końcu kiedyś będzie. Dlaczego więc mamy się wiązać z kimś, kto do końca nam nie odpowiada? Lepiej nie mieć złotej rybki wcale, niż przez całe życie patrzeć na znienawidzonego "gada".
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasiostry siostry
decoorkowa
Reposted fromFlau Flau viamysweetheartt mysweetheartt
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice vianuwanda nuwanda
decoorkowa
Zrozum w końcu, że relacje to wybory, a nie niewidzialne nitki, które nas wiążą.
— Katarzyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPatij Patij
decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
decoorkowa
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viatimetobegin timetobegin
decoorkowa
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaMySoupx3 MySoupx3

February 09 2020

decoorkowa
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
decoorkowa
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyrafa zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl